שידור חי
בחרי יעד אישי לגיוס
כח לעשות חיל ₪1,440
מחיל אל חיל ₪2,880
ושלל לא יחסר ₪4,320
אשת חיל ₪9,240
ואת עלית על כולנה ₪12,000

פרטים אישיים

תורמים סכום התרומה בפועל

תורמים


נבנה ע"י